Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung UA55TU5000JXXZ BN41-02756B có ​​màn hình CY-BT055HGHR1H

894.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung UA55TU5000JXXZ BN41-02756B có ​​màn hình CY-BT055HGHR1H

894.000