Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung UA65MU8900JXXZ BN41-02570A với màn hình CY-UM065FLAV5H

425.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho bo mạch chủ Samsung UA65MU8900JXXZ BN41-02570A với màn hình CY-UM065FLAV5H

425.000