Thích hợp cho việc tháo gỡ ban đầu bảng logic Samsung BN41-01742A 120PLUS-S240LABMB3V0.1

64.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho việc tháo gỡ ban đầu bảng logic Samsung BN41-01742A 120PLUS-S240LABMB3V0.1

64.000