Thích hợp cho việc tháo gỡ ban đầu Samsung UA75MU6320JXXZ bảng điện TV BN44-00809A

328.000 

Đã bán: 0

Thích hợp cho việc tháo gỡ ban đầu Samsung UA75MU6320JXXZ bảng điện TV BN44-00809A

328.000