Ban đầu tháo gỡ bảng điện Samsung UA55F6400AJ BN44-00625A bản đồ vật lý tại chỗ

893.000 

Đã bán: 0

Ban đầu tháo gỡ bảng điện Samsung UA55F6400AJ BN44-00625A bản đồ vật lý tại chỗ

893.000